Uslovi Koriscenja

Hvala Vam što ste posetili naš vebsajt wwwp.pijacaonline.org (u daljem tekstu: Sajt). Pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitajte sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, znači da ste ove uslove pročitali, razumeli i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišcenja bez ograničenja, molimo Vas da ne koristite naš sajt.

Informacije koje se nalaze na ovom vebsajtu su prikupljene sa najvećom mogućom pažnjom. Vaš pristup, kao i korišćenje sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge koje možete naći na www.pijacaonline.org. Posetom i korišćenjem ovog sajta, smatra se da ste upoznati sa uslovima korišćenja i da bez ograničenja, prihvatate iste. Prihvatanjem ovih uslova smatra se da prihvatate korišćenje sadržaja ovog sajta isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Sadržaji objavljeni na Sajtu u opisivanju služe isključivo za generalno informisanje i informacije koje se na njemu nalaze.
Sajt ne odgovara za istinitost objavljenih informacija

Saglasni ste da Sajt nećete koristiti u svrhe slanja i postavljanja poruka ili materijala koji su uznemirujući, uvredljivi, vulgarni, preteći, seksualno orijentisani, rasno uvredljivi, pornografski, nezakoniti i time štete Sajtu ili nanose neku drugu vrstu štete, odgovornosti ili troška.

Registracija članova

Pravo na korišćenje sajta imaju samo lica koja su starija od 18 godina i osobe kojima nije oduzeta poslovna sposobnost po nekom od osnova predviđenim pravom Republike Srbije ili pravom države čiji su Korisnici državljani.
Članstvo je besplatno osim u slučaju da Vlasnik vebsajta ne odluči drugačije.
Članom se postaje prijavljivanjem na vebsajtu prihvatanjem ovog Pravilnika i davanjem određenih podataka navedenih u delu koji se odnosi na male oglasi. Član daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih član pristupa, kao i da se ti podaci obrade.

Vlasnik vebsajta i/ili vebsajt ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, članstvo, upotrebu i korišćenje vebsajta bilo kom Članu ili budućem Članu u bilo kom trenutku.

Član može otkazati članstvo, u bilo koje vreme, bez obrazloženja.

Vlasnik vebsajta i/ili vebsajt zadržava pravo da Članu otkaže članstvo i pristup vebsajtu u bilo koje vreme, bez obrazloženja, a naročito u slučajevima kršenja ovog Pravilnika korišćenja ili zakona Republike Srbije. Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz u skladu sa zakonima Republike Srbije.
Član je u obavezi da čuva lozinku koju je sam odobrao.
Nije dozvoljeno postavljanje bilo kojih sadržaja  koji su protivni prinudnim propisima, dobrim običajima ili moralu kako to predviđa Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije i drugi pozitivnopravni propisi Republike Srbije.

Svu pričinjenu štetu koju pretrpi Vlasnik vebsajta ili vebsajt Član je dužan da je nadoknadi.

Ppridržavate se preporuka i saveta Svetske zdravstvene organizacije i Vlade Republike Srbije o načinima zaštite i prevencije od korona virusa. #ostanikodkuce.