Izjava o privatnosti

  • Upotreba i zaštita podataka

Pijaca je dužna da zaštiti privatnost ličnih podataka oglašivača u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Pijaca prikuplja samo nužne i osnovne podatke o oglašivačima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju, informiše korisnike o načinu njihovog korišćenja i redovno daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.

Koje podatke prikupljamo

Sajt “pijacaonline.org”  poštuje privatnost svojih oglašivača i korisnika sajta.

Podaci koje prikupljamo su podaci koje sami direktno unesete pri postavljanju oglasa, kreiranju svog korisničkog naloga, razmeni poruka na sajtu www.pijacaonline.org. Podaci koje možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi su: ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona, broj lične karte, JMBG odnosno gazdinstvo, grad, država, opis i fotografija proizvoda koji oglašavate.

Možemo sačuvati podatke o uređajima sa kojih pristupate sajtu pijacaonline.org, a koji mogu obuhvatiti tip, marku i model uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, podatke o internet mreži sa koje pristupate našem sajtu.

Podatke o lokaciji sa koje pristupate sajtu pijacaonline.org možemo prikupiti i obraditi putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor mobilnog telefona.

Svrha obrade podataka

Prikupljanje i obradu podataka ostavljenih na pijacaonline.org vršimo u svrhe nesmetanog funkcionisanja i olakšavanja korišćenja sajta i oglašavanje na istom u skladu sa zakonom, a u svrhu bezbednosti korisnika u postupku kupoprodaje proizvoda.

Podatke koje unesete prilikom registracije i predaje oglasa, pretrage oglasa i konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar sajta pijacaonline.org koristimo u svrhu unapređenja i razvoja sajta.

Podatke o uređajima i lokacijama sa kojih pristupate sajtu pijacaonline.org koristimo u svrhu pružanja sigurnosti korisnicima i zaštite bezbednosti korisnika.

Bezbednost podataka

U postupku prikupljanja, čuvanja i obrade podataka primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka, a u cilju njihove bezbednosti. Primenjujemo sve organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Tu spadaju tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom i ostale mere koje odgovaraju svrsi obrade podataka i neophodne su da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

Pristup podacima

U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti oglašivača mogu imati ljudi koji su zaduzeni za odrzavanje pijacaonline.org i partnerske kompanije i saradnici od poverenja koji pomažu u unapređenju usluga koje pijacaonline.org nudi svojim korisnicima.

Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati nadležnim državnim organima po zakonskoj obavezi i u meri u kojoj je to neophodno.

Sve strane koje imaju pristup podacima su dužne da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere u svrhu zaštite i bezbednosti. U situacijama kada obradu podataka po našem nalogu vrši treće pravno lice, ugovorom se reguliše proces obrade podataka o ličnosti i mere zaštite.

Period čuvanja podataka

Vaše podatke čuvamo tokom vremena koje je potrebno za ostvarenje konkretne svrhe ili do trenutka opoziva datog pristanka za čuvanje i obradu. Podaci se nakon toga brišu osim u izuzetnim slučajevima kada su neophodni radi izvršenja naše zakonske obaveze ili kada mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja u postupcima krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

Podatke koje nam ostavljate prilikom registracije čuvamo do trenutka brisanja vašeg korisničkog naloga.

Vaša prava u vezi sa podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve svoje lične podatke koje smo prikupili kroz Vaš korisnički nalog na pijacaonline.org, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite svoje podatke koji su netačni, da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za čuvanje i obradu tih podataka, da podnesete zahtev za brisanje svojih ličnih podataka.

Svoj pristanak za obradu podataka možete opozvati u bilo kom trenutku nakon čega prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te podatke. Izuzetak su slučajevi kada brisanje Vaših podataka može dovesti do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja u postupcima krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima o čemu ćete biti obavešteni.

 

Korišćenje "kolačića" (cookies)

Šta su „kolačići"? 

Kolačići (cookies) predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš individualni identifikator, tako što ih pojedine stranice pijacaonline.org koje posećujete šalju vašem pretraživaču.

Vrste „kolačića“

  • Funkcionalni kolačići – neophodni su za normalno funkcionisanje sajta. Omogućavaju korisnicima nesmetano kretanje po stranicama.

  • Marketing kolačići – omogućavaju prikazivanja oglasa i reklama koje su relevantne i privlačne za pojedinačnog korisnika na osnovu njegovog ponašanja na sajtu. U tu svrhu koristimo Google Adwords, Facebook Pixel.

  • Statistički kolačići – omogućavaju razumevanje načina na koje korisnici koriste sajt i pružaju uvid u popularne stranice sajta. Pomažu da sajt bude konstantno ažuran, a njegov kvalitet poboljšan. U te svrhe koristimo Google Analytics.

Svrha „kolačića"

Pijacaonline.org koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Kada pristupite pojedinoj stranici pijacaonline.org, šaljemo vam kolačiće koji se pohranjuju na vašem računaru i služe da beleže informacije o vašim prethodnim posetama (npr. koliko puta ste pristupili našem sajtu). Kolačići ne sadrže vaše lične podatke, već su tu da omoguće bržu i korisniju upotrebu informacija i podataka koje ste već prethodno ostavili prilikom pristupa sajtu pijacaonline.org. Našim kolačićima na vašem računaru ne može pristupiti neka internet stranica koja nije deo pijacaonline.org

U cilju boljeg razumevanja korisničkog ponašanja, pijacaonline.org koristi i analitike Google Analytics, Yandex metrica i Gemius. Prikupljeni podaci nisu ni na koji način povezani sa vašim ličnim podacima koje ste dostavili prilikom registracije na našem sajtu. Osim navedenog, korisničko ponašanje prate i servisi za plasiranje reklamnih sadržaja. Ovi servisi prate ponašanje korisnika u cilju plasiranja reklamne poruke i uspešnosti reklame kampanje. Takođe, ovi sistemi prikupljene informacije prosleđuju trećim stranama i te informacije mogu biti korišćenje za plasiranje reklamnih poruka na drugim sajtovima.

Zabrana „kolačića"

Postavke kolačića mogu se kontrolisati i konfigurisati u vašem web pretraživaču. Imate mogućnost zabrane primanja kolačića sa web stranice pijacaonline.org u bilo kom momentu. Ukidanjem kolačiča pijacaonline.org će dovesti do ukidanja nekih od osnovnih funkcionalnosti sajta.

Da li ćete prihvatati i čuvati sve kolačiće podešavate u svom web pretraživaču. U podešavanjima u meniju web pretraživača koji koristite možete isključiti prihvatanje novih i izbrisati sve već sačuvane kolačiće.
Ukoliko želite da prihvatite kolačiće našeg sajta, ali ne i treće strane (marketing kolačiće, Google Ads, Facebook...) u podešavanjima možete izabrati „Blokiraj kolačiće treće strane“.

Kako onemogućiti kolačiće u različitim web pretraživačima možete saznati na:

https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

- Google Chrome: https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042
- Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

Kontakt

Ukoliko želite da prestanemo sa čuvanjem i obradom Vaših podataka, imate bilo kakav predlog ili nedoumicu možete nam pisati na podrska@pijacaonline.org